Notulen van de vergadering van de commissie Wonen & Ruimte van 9 maart 2020