Beantwoording vragen VVD- en CU-fractie over de perspectiefbrief 2020