Brief college inzake evaluatie Zorgverzekering op Maat 2019 + bijlage RIS.9730