Brief college inzake onderzoek leegstandsbelasting (op verzoek GroenLinks) + bijlage RIS.9724