Brief college inzake schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van de heer Bos (Wakker Emmen) over diverse branden bij verwerkingsbedrijven, industrieterreinen Emmen