Notulen van de vergadering van de commissie Wonen & Ruimte van 11 mei 2020