Brief college inzake jaarverslag vergunningverlening toezicht en handhaving 2018 + bijlagen RIS.9474 en RIS.9475