Brief college inzake prestatieafspraken woningcorporaties voor 2020 + bijlagen RIS.9546 en RIS.9547