Notulen van de vergadering van de commissie Wonen & Ruimte van 2 december 2019