Notulen van de vergadering van de commissie Bestuur, Middelen & Economie van 10 september 2020