Brief college inzake beantwoording vragen ex art.38 RvO van dhr. Meijer (VVD) over voornemen tot sluiting fietsenkelderWilhelminastraat