Brief college inzake vragen ex art. 38 RvO van dhr. Van Dijken (CDA) over niet aan hoeven sluiten windmolenpark Pottendijk ophet net op de ontwikkelingen van GZInext