Notulen van de vergadering van de commissie Wonen en Ruimte van 7 september 2020