Brief college inzake jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019 + bijlage RIS.9872