Notulen van de vergadering van de commissie Wonen & Ruimte van 5 oktober 2020