Brief wethouder Otter inzake vragen over aandeelhouderslening Enexis