Corona wetgeving en lokale aanpak c.a. + bespreekstuk (volgt zo spoedig mogelijk)