Notulen van de vergadering van de commissie Bestuur, Middelen & Economie van 8 en 19 oktober 2020