Notulen openbare raadsvergadering van 2 en 5 november 2020