Brief college inzake Besturingsfilosofie en structuurvisie Openbaar Onderwijs Emmen + bijlage RIS.9912