Brief college inzake jaarrekening 2019 en dividenduitkering Area Reiniging NV + bijlagen RIS.9975 en RIS.9976