Brief college inzake jaarrekening 2019 van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) + bijlage RIS.9978