Brief college inzake jaarverslag 2019 van CBL Vennootschap BV + bijlage RIS.9979