Brief college inzake jaarverslag 2019 van Verkoop Vennootschap BV + bijlage RIS.9982