Notulen van de vergadering van de commissie Bestuur, Middelen & Economie van 3 december 2020