Notulen van de vergadering van de commissie Samenleving van 1 december 2020