Notulen van de vergadering van de commissie Wonen & Ruimte van 30 november 2020