Notulen van de vergadering van de commissie Samenleving van 12 januari 2021