Notulen van de vergadering van de commissie Bestuur, Middelen & Economie van 14 januari 2021