Notulen van de vergadering van de commissie Wonen & Ruimte van 11 januari 2021