Brief college inzake uitkomsten decembercirculaire 2020 (gemeentefonds). Corona compensatie en overige onderwerpen (inclusief bijlagen)