Rekenkamerrapport "Evaluatie van de uitvoering van de participatiewet in de gemeente Emmn" (inleiding door dhr. Timmerman, voorzitter RKE) + bijlage RIS.10070