Notulen van de vergadering van de commissie Wonen & Ruimte van 1 februari 2021