Brief college inzake voorlopige uitkomsten herziening van het gemeentefonds + bijlage RIS.10079