Rekenkamerrapport "Evaluatie van de uitvoering van de participatiewet in de gemeente Emmen" + bijlage RIS.10054