Notulen vergadering commissie Samenleving van 9 maart 2021