Brief college inzake voortgangsverslag Betrokken Gemeente - Democratie Dichterbij 2021 + Bijlage RIS.10111