Notulen vergadering commissie Bestuur, Middelen en Economie van 15 april 2021