Brief wethouder Otter inzake uitspraak rechtbank in de zaak CQ