Grondexploitatie Knarrenhof Emmermeer, inclusief raamkrediet