Notulen van de vergadering van de commissie Wonen & Ruimte van 12 april 2021