Brief college inzake voortgang behandeling motie 'Bezuiniging op de EOP's´