Notulen vergadering commissie Bestuur, Middelen en Economie van 12 mei 2021