Notulen van de vergadering van de commissie Wonen & Ruimte van 10 mei 2021