Notulen vergadering commissie Bestuur, Middelen en Economie van 10 juni 2021