Notulen vergadering commissie Samenleving van 8 juni 2021