Notulen van de vergadering van de commissie Wonen & Ruimte van 7 juni 2021