Notulen vergadering commissie Bestuur, Middelen en Economie van 16 september 2021